Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2018 - 2018 Assistant Professor

  Near East University, School Of Medıcıne

 • 2009 - 2018 Expert

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2003 - 2008 Research Assistant

  Gazi University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Lokman Hekim University, Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2018 - Continues Head of Department

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2020 - 2022 Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi

  Lokman Hekim University, Rektörlük

 • 2019 - 2022 Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi

 • 2019 - 2022 Başkoordinatör Yardımcısı

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi

 • 2020 - 2021 Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Lokman Hekim University, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2019 - 2021 Dönem V Koordinatörü

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi

 • 2019 - 2021 Üniversite Bologna Koordinatör Yardımcısı

  Lokman Hekim University, Rektörlük

 • 2013 - 2018 Gazi Hastanesi Tedavi Hizmetleri Geri Ödeme Takip ve Kontrol Komisyonu Üyesi

  Gazi University, Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2012 - 2018 Ethics Committee Member

  University Of Health Sciences, Ankara Keçiören Educatıon And Research Hospıtal, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Courses

 • Undergraduate Tıp Fakültesi Dönem I ve II Dersleri

 • Undergraduate Diş Hekimliği Dönem I, II ve III Dersleri

 • Undergraduate FİZYOPATOLOJİ

 • Undergraduate ECZACILIK FAKÜLTESİ FİZYOPATOLOJİ DERSİ

 • Undergraduate TIP FAKÜLTESİ DERSLERİ

 • Postgraduate Moleküler Fizyoloji

 • Undergraduate DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERSLERİ

 • Postgraduate İNSAN PSİKOFİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate GASTROİNTESTİNAL SİSTEM FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate KAN FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate SİNİR SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate BOŞALTIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate FİZYOLOJİYE GİRİŞ VE HOMEOSTAZİS

 • Undergraduate KAS VE HAREKET FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ