Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2016 - 2020 Associate Professor

  Ufuk University, School Of Medıcıne

 • 2012 - 2016 Assistant Professor

  Ufuk University, School Of Medıcıne, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Head of Department

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2021 - Continues Head of Department

  Lokman Hekim University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2019 Deputy Chief Physician

  Ufuk University

 • 2013 - 2019 Program Koordinatörü

  Ufuk University, Health Servıces Vocatıonal School, Department Of Health Programs

 • 2014 - 2014 Deputy Chief Physician

  Ufuk University

Courses

 • Undergraduate AKCİĞER FİLMİ OKUMA TEKNİĞİ VE GÖĞÜS TÜPÜNÜN TANITILMASI

 • Undergraduate TORAKS TRAVMASI

 • Undergraduate TORAKSIN CERRAHİ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ

 • Undergraduate PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM

 • Undergraduate TORAKS DUVARI TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ

 • Undergraduate MEDİASTEN TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ

 • Undergraduate BRONŞEKTAZİ VE CERRAHİ TEDAVİSİ

 • Undergraduate SPONTAN PNÖMOTORAKS

 • Associate Degree Tıbbi Cihazların Çalışma Prensipleri

 • Associate Degree Tıbbi Cihaz Arıza Tespiti ve Arızalardan Doğabilecek Tehlikelere Karşı İkazlar

 • Associate Degree Endoskopik cihazlar

 • Associate Degree CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ 1

 • Associate Degree Laporoskopik cihazlar

 • Associate Degree Ameliyat Enstrümanları

 • Associate Degree Ameliyathaneye özgü diğer cihazlar, sarf malzemeler ve teknolojileri

 • Associate Degree CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ 2

 • Associate Degree Drenler

 • Associate Degree Ameliyat Enstrümanlarının bakım ve temizliği