Normal İşiten Yetişkilerin Türkçe HINT Serbest Saha Bulgularının Belirlenmesi


Saraç E.

XI. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 11 October 2022, pp.40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Hearing in Noise Test (HINT) sessiz veya gürültü durumlarında adaptif olarak uygulanabilen konuşmayı anlama testidir. Testin kulaklıklarla veya serbest sahada uygulanması sonucunda Konuşmayı Anlama Eşiği (KAE) ölçülür. KAE sessiz koşulda dB cinsinden, gürültü koşullarında dB SGO (Sinyal Gürültü Oranı) cinsinden belirlenmektedir. HINT Pro uygulama kılavuzuna göre; serbest saha koşullarında uygulama yapılan klinik ortama özel olarak, bilateral işitme eşikleri £ 25 dB HL (250-6000 Hz) olan 16-20 yetişkinden toplanan verinin, testin veri tabanına girilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, bilateral işitmeye sahip yetişkin bireylerin serbest sahada sessiz ve gürültü durumlarında uygulanan Türkçe HINT ile elde ettikleri KAE’ lerini belirlemektir.

Yöntem: Çalışmaya bilateral işitme eşikleri £ 25 dB HL (250-6000 Hz) olan 20 yetişkin birey katılmıştır (20-33 yaş aralığı, yaş ort±ss: 24.35 ± 3.48). Bireylere HINT’ in dört farklı test koşulu (Sessiz koşul (Sk), Gürültü önde (Gö), Gürültü sağda (Gsağ), Gürültü solda (Gsol)) uygulanmış ve bu koşullarda KAE’ leri ölçülmüştür. Sk’da konuşma uyaranı 20 dB’ de başlatılmıştır. Gürültü koşullarında SGO; Gö’de 0 dB, Gsağ ve Gsol’da -5 dB olarak ayarlanmış ve gürültü seviyeleri 65 dB A’da sabitlenmiştir. Sessiz koşulda ve tüm gürültü test koşullarında konuşma uyaranı şiddeti adaptif olarak değiştirilerek KAE ölçülmüştür.

Bulgular: Bireylerin elde ettikleri KAE’leri (ort ± ss) Sk’ da 20.98±1.63 dB, Gö’de -2.20±1.03 dB SGO, Gsağ’da -10.08±1.75 dB SGO, Gsol’da -9.78±1.34 dB SGO bulunmuştur. Bileşik KAE değerinin ise -6.06±0.82 dB SGO (ort ± ss) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma ile HINT sonuçlarının değerlendirilmesi için kliniğe özel serbest saha normları belirlenmiş ve HINT veritabanına girilmiştir. Böylece; bu klinite işitme kayıplı ya da normal işiten, çocuk ya da yetişkin bireylerin konuşmayı anlama becerilerinin Türkçe HINT ile değerlendirmesi planlandığında, serbest saha koşullarında ölçülen KAE’ lerinin normal popülasyon ile karşılaştırması mümkün olacaktır. HINT’in serbest saha uygulamalarının yapıldığı tüm kliniklerde, sonuçların doğru yorumlanabilmesi için kliniğe özel normatif verinin ölçülmesi ve test sistemine girilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: konuşmayı anlama, normal işitme, gürültü, HINT