Servikal kron-kök kırığının tedavisinde multidisipliner yaklaşım:2 olgu sunumu


DUTLU N. B., KILIÇARSLAN Y., GÜNGÖR H., ARIKAN V.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 21 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Lokman Hekim University Affiliated: No