Bir aile sağlığı merkezine kayıtlı 18 65 yaş grubundaki erişkinlerde obezite prevalansı ve risk faktörleri


Çimen E., AKIN B.

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 27 - 31 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: No