Case Report: Cervical Synovial Cyst


Gülensoy B.

ODÜ TIP DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.78-82, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: ODÜ TIP DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.78-82
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Servikal sinovyal kistler, radikülopati veya omurilik kompresyonuna neden olabilen sıra dışı ekstradural lezyonlardır. Bu yazının amacı bir servikal sinovyal kist olgusunu tanımlamak ve bu nadir lezyonların klinik, radyolojik ve cerrahi özelliklerini tartışmaktır. Yöntemler: 77 yaşında erkek hasta, ilerleyici yürüme bozukluğu, dengesizlik ve sırt ağrısı öyküsü ile başvurdu. Servikal manyetik rezonans görüntüleme, C4-C5 faset eklemlerine bitişik küresel, ekstradural bir lezyon saptadık.Subaraknoid boşluk oblitere eden ve sağ posterolateralden indentasyon gösteren 11 mm lik synavial cist olduğu radyoloji bölümü tarafından rapor edildi. Bir laminektomi yapıldı ve C4-6'5da dejenere faset ekleminden kaynaklanan ekstradural kistik bir kitle tespit edildi. O seviyede medullayı sıkıştırıyordu. Lezyon korda yapışık olduğu için duvarı bozularak eksize edildi.Postoperatif dönem sorunsuz geçti ve hastanın nörolojik durumu hızla düzeldi. Sonuç: Herhangi bir ekstradural spinal lezyon için ayırıcı tanıda sinovyal kistlerin dahil edilmesi önemlidir, çünkü bu kistlerin cerrahi tedavi için önemli etkileri vardır.