Wolf Parkinson White Sendromuna Sekonder Gelişen Bir Non İmmün Hidrops Vakası


Creative Commons License

Uzunalıç N., Zenciroğlu A., Dilli D., Okumuş N., Örün U. A. , Aydın B.

Çocuk Dergisi, vol.12, no.2, pp.90-94, 2012 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Doi Number: 10.5222/j.child.2012.090
  • Title of Journal : Çocuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.90-94

Abstract

Hidrops fetalis, en az iki fetal boşlukta sıvı toplanması veya ödem ile karakterize nonspesifik bir klinik tablodur. Geçmişte hidropsun en sık nedeni Rh alloimmünizasyona bağlı eritroblastozis fetalis iken, günümüzde hidrops vakalarının çoğunu non-immün hidrops oluşturmaktadır. Non-immün hidrops fetalis insidansı 1:830-1:4600/ canlı doğum arasındadır. Non-immün hidropsa sıklıkla kromozomal bozukluklar, kardiyak malformasyonlar, aritmiler, TORCH grubu infeksiyonlar ve talasemiler eşlik eder. Tıp alanındaki gelişmelere rağmen, non-immün hidrops fetalisin mortalitesi halen yüksektir. Bu makalede hidrops ve fetal distres nedeniyle 28. gebelik haftasında sezaryen ile doğan, hipoalbüminemi ve masif proteinüri nedeniyle nefrotik sendrom ön tanısı düşünülen, ancak izlemde Wolf Parkinson White Sendromu tanısı alan bir non-immün hidrops vakası literatür bilgileri ışığında sunuldu. Anahtar kelimeler: Non-immün, hidrops fetalis, Wolf Parkinson White sendromu