Acil Hemşirelerinde İkincil Travmatik Stres Yönetimi


Creative Commons License

Mete Z., Çırak Sağdıç B., Güler S.

7. uluslararası 18. ulusal hemşirelik kongresi, Konya, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.148

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.148
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Acı verici olaylar yaşayan kişileri bilerek veya tanıklık ederek travmatik stresi deneyimlemeleri sonucu hemşirelerde ikincil travmatik stres görülmektedir. Acil hemşirelerinin çalışma ortamı ve karşılaştıkları güçlükler ikincil travmatik stres riskini arttırmaktadır. Güncel bir durum olmaya devam eden pandeminin etkisi ile hastaların yoğunluklu olarak acile başvurmaları, hasta ile en yakın temasta olan kişinin hemşire olması ve ölümlerin artması travmatik stresi arttıran bir faktör olmuştur. Hemşirelerin ikincil travmatik stres düzeyine bakıldığında orta düzeyde olduğu görülmektedir. Travmatik olaylarla karşılaşmak kişinin yaşantısını etkileyebildiği gibi ruhsal ve fiziksel iyilik halini de bozmaktadır. Stres sonucu hemşirelerde enerji azlığı, kilo değişimleri, tansiyon düzensizlikleri, mide ağrısı, baş ağrısı, immün sistemde zayıflama, depresyon, tükenmişlik ve merhamet yorgunluğu gibi durumların arttığı görülmektedir. ICN 2022 temasının da belirttiği gibi; küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapılması gerektiği açıklanmaktadır. Hemşirelerin sağlığının korunması ve hastalara kaliteli bakımın verilebilmesi için stres yönetimini sağlamaya yönelik uygulamalar yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda hemşirelerin yaşam kalitesinin arttırılması, mesleki tatmini arttırıcı uygulamalar yapılması, psikolojik dayanıklığının arttırılması, stresle başa çıkma mekanizmalarının öğretilmesi, hizmet içi eğitimlerin arttırılması ve hemşirelerin ruh sağlığını korumaya yönelik ülke çapında politikalar geliştirilmesi ile travmatik strese karşı dayanıklılığın arttırılması sağlanacaktır. Literatür incelendiğinde travmatik stres yönetiminin yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu bildirinin amacı, güncel literatür ve kanıtlar doğrultusunda, acil hemşirelerinde ikincil travmatik stresi oluşturan durumları ve bu durumların yönetimini açıklamaktır.