Devlet ve Özel Üniversitede Eğitim Gören 1. ve 2. Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Duyarlı Sevgi Düzeyleri, Duygusal İyi Oluş, Ontolojik İyi Oluş, Algılanan Ana-Baba Tutumları ve Empatik Eğilimleri ve Aralarındaki İlişki


ÖZ F., BELEN H. M.

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes