RNA-Dizileme Verilerinin Poisson ve Negatif Binom Doğrusal Ayırma Analizleri ile Sınıflandırılması: Metodolojik Bir Çalışma


Göksülük D., Karaağaoğlu A. E.

Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, vol.15, no.3, pp.150-160, 2023 (Peer-Reviewed Journal)