Effects of isokinetic shoulder strength training on throwing velocity in collegiate female handball players


Yıldırım A., Koçak M. S., Korkusuz F.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-16, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.11-16
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Objective : The purpose of this study was to examine the effects of isokinetic shoulder strength training on throwing velocity in collegiate female handball players. Material and Methods: Eleven healthy volunteer female collegiate handball players were assigned into experimental (n= 6) and control (n= 5) groups. Results: Testing and training for internal-external rotation (IR-ER) of the dominant and non-dominant shoulders were performed by using BIODEX isokinetic dynamometer. Both experimental and control groups were pre and post tested concentrically at 90- 180 deg/s and eccentrically 90 deg/s and peak torque (PT) measures were recorded. Experimental group performed three concentric training in a week for four weeks at velocities of 90-120-180-120- 90 deg/s and 5-10-15-10-5 repetitions for both dominant and non-dominant shoulders. Three types of shooting style which were mostly used in handball were selected; 1) Three-step shot, 2) Jump shot and 3) Set shot on a spot. Maximum and average throwing velocities (Max-TV, Av-TV) were measured in km/h by a radar gun. four-weeks isokinetic strength training indicated significant differences for Av-TV for jump shot and eccentric PT-ER for non-dominant shoulder in pre and post tests of experimental group while the rest of the variables did not demonstrate significant difference. There was no significant difference in pre and post tests of control group. Conclusion: The addition of four-weeks of isokinetic strength training to the handball training resulted in gains only in Av-TV for jump shot and eccentric PT-ER for non-dominant shoulder but rest of the variables did not demonstrate significant difference.

Amaç: Bu çalışmanın amacı üniversiteli kadın hentbol oyuncularında omuz bölgesine yönelik yapılan izokinetik kuvvet antrenmanının atış hızına etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: On bir sağlıklı kadın hentbol oyuncusu deney grubu (n= 6) ve kontrol grubu (n= 5) olarak ikiye ayrılmıştır. Bulgular: Dominant olan ve olmayan kollardaki internal ve eksternal rotasyon kuvvet testleri ve antrenmanları BIODEX izokinetik dinamometre kullanılarak yapılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön testleri ve son testleri 90 ve 180 o /s konsantrik ve 90 o /s eksantrik olarak ölçülmüştür. Deney grubu dört hafta boyunca haftada üç gün 90-120-180-120-90 o /s hızlarda ve 5- 10-15-10-5 tekrarlarda kuvvet antrenmanı yapmıştır. Hentbolde sıkça kullanılan dayanma adımı atışı, üç adımlı dayanma adımı atışı ve sıçrayarak atış türleri seçilmiştir. Radar gun kullanılarak atış hızları saptanmış ve her oyuncunun en yüksek atış hızı (Max-TV) ile ortalama atış hızı (Av-TV) kullanılmıştır. Sonuçlar dört hafta boyunca omuz bölgesine yönelik yapılan izokinetik kuvvet antrenmanının sıçrayarak atış hızının ortalamasını ve dominant olmayan koldaki ekzantrik eksternal rotasyon kuvvet değerinde anlamlı değişmeye sebep olduğunu gösterirken, diğer değişkenlerde anlamlı bir değişikliğe neden olmamıştır. Kontrol grubunda ise ön ve son testler arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Sonuç: Bu çalışmada hentbol antrenmanına ek olarak yapılan dört haftalık izokinetik kuvvet antrenmanının sadece sıçrayarak atıştaki ortalama atış hızında ve dominant olmayan koldaki ekzantrik eksternal rotasyon kuvvet değerinde anlamlı değişmeye neden olduğu, fakat diğer değişkenlerde anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı gözlenmiştir.