Comparison of BacT / Alert blood culture systems with conventional methods for culturing normally sterile body fluids other than blood


KUZUCU Ç., AYAN M., DURMAZ B.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.9, no.4, pp.245-247, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 4
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.245-247
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Automated blood culture systems have been used for the detection of bacteremia and fungemia. In this study, we compared BacT/Alert blood culture system and conventional culture methods for culture of sterile body fluids other than blood. A total of 91 specimens were tested including pleural, peritoneal, synovial and cerebrospinal fluids. Of the isolates considered clinicaly significant, 18 (95 %) were recovered by BacT/Alert system while only 11 (58%) were recovered by conventional culture methods.
Bakteriyemi ve fungemilerin saptanması için otomatize kan kültür sistemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada kandan başka diğer steril vücut sıvılarında mikroorganizmaların saptanması için, bu sıvıların BacT/Alert kan kültür sistemine yapılan kültürleri ile klasik yöntem olan Petri plaklarındaki besiyerlerine yapılan kültürleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya plevra, beyin omurilik sıvısı (BOS), periton sıvısı ve sinoviyal sıvıyı içeren 91 örnek alınmıştır. BacT/Alert kan kültür sistemiyle anlamlı üremelerin 18'i (%95) saptanırken, klasik kültür yöntemiyle sadece 11'i (%58) saptanabilmiştir.