The evaluation of antibiograms obtained from blood cultures using direct disk diffusion


KUZUCU Ç., AYAN M., DURMAZ B.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.139-142, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.139-142
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

In bacteremia, rapid isolation of infectious agents and determination of their ant ibiotic susceptibility are very important for appropriate treatment decision. Although antibiotic susceptibility tests results are determined in 48 hours by the standard method, direct susceptibility tests which are obtained from directly positive blood culture bottles can provide results in 24 hours. However, since direct susceptibility t esting has not been standardized, there is need for further investigation with different microorganisms and antibiotic s. In this study, the result of direct disk diffusion tests were compared with those of standard disk diffusion method in 200 positive bio od cultures. A total of 21 different antibiotics were evaluated and the results of both methods had 93.6% agreement. There were 4.8% minor, 0.9% major and 0.5%i very major discrepancies between the direct diffusion test and the standard method, and major and very major discrepancies were found to be associated mostly with oxacillin, vancomycin, clindamycin, ciprofloxacin and gentamicin. In addition, although the su sceptibility categories were in agreement, there was a difference of 58% between the zonal diam eters determined by both methods. In bacteremia, direct disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testi ng can be performed in order to start the effective treatment as soon as posible. However, even though very major discrepancies are observ ed infrequently, standard susceptibility tests should also be performed to confirm the test results.
Bakteriyemide en kısa sürede etkenin izolasyonu ve antimikrobiklere duyarlılık sonuçlarının elde edilmesi tedaviye yön vermesi ve hastalık prognozu açısından son derece önemlidir. Antibiyotiklere duyarlılık sonuçları standart yöntemlerle 48 saatte saptanırken pozitif sinyal veren kan kültür şişesinden direkt yapılan duyarlılık testleriyle 24 saatte elde edilebilmektedir. Ancak direkt yapılan duyarlılık testleri henüz standardize edilmiş bir yöntem olmadığından çeşitli bakterilerle ve antibiyotiklerle yapılacak araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada 200 pozitif kan kültüründen yapılan direkt disk difüzyon testi sonuçları ile standart disk difüzyon yöntemi sonuçlan karşılaştırılmıstır. Yirmibir ayrı antibiyotik değerlendirilmiş ve her iki yöntem sonuçlarının %93.6 oranında uyumlu olduğu belirlenmiştir. Direkt difüzyon sonuçlarının %4.8'nin küçük hata, %0.9 'nün büyük hata ve %0.5'nin çok büyük hata kategorilerine girdiği, büyük hata ve çok büyük hataların oksasilin, vankomisin, klindamisin, siprofloksasin ve gentamisin duyarlılığında olduğu saptanmıştır. Ayrıca duyarlılık kategorileri uyumlu olmakla beraber, bu iki yöntemle elde edilen inhibisyon zon çaplarında %58 oranında fark bulunmuştur. Bakteriyemi olgularında etkin tedaviye kısa sürede başlanması için direkt disk difüzyonu ygulaması ile antibiyogram yapılabilir. Fakat bu yöntemde az da olsa 'çok büyük hata' görülmesinden dolayı mutlaka standart duyarlılık testleri ile doğrulanması gerekmektedir.