Mandibula Anterior Bölgede Serbest Diş Eti Grefti Uygulaması: Olgu Serisi


Creative Commons License

Keleş M., Öncü E.

Necmettin Erbakan üniversitesi 2. Diş Hekimliği Uluslararası Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 October 2022, pp.218-281

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.218-281
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Ağız hijyeninin sağlanabilmesi için yeterli vestibül sulkus derinliği ve keratinize diş eti miktarının olması gerekmektedir. Mandibula anterior bölgede yeterli keratinize diş eti bulunmadığı durumda iyileşmeyen iltihabi bulgular görülür ve diş eti çekilmeleri meydana gelebilir. Bu durumda hastalara vestibüloplasti ile birlikte serbest diş eti grefti tedavisi uygulanabilir. Bu olgu serisinin amacı vestibüloplasti ve serbest diş eti grefti cerrahisi ve takibini sunmaktır. Olgu: Kliniğimize hastalar diş eti çekilmesi ve kanaması şikâyeti ile başvurmuştur. Yapılan muayenede hastalarda mandibula anterior bölgede sulkus derinliğinin ve keratinize diş eti miktarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Faz 1 periodontal tedavi sonrası inflamasyon bulgularının düzelmemesi üzerine Clark vestibüloplasti yapılmıştır. Daha sonra palatal bölgeden alınan serbest diş eti grefti ilgili sahaya uygulanmıştır. İşlemden 10 gün sonra sütürler alınmıştır. Sonuç: Bu vaka serisindeki hastalarda vestibul sulkus derinliği ve keratinize diş eti miktarı işlemden sonraki 1. 3. ve 6. aylarda ölçülmüş ve artış olduğu görülmüştür. Serbest diş eti grefti cerrahisiyle keratinize diş eti miktarı artırılmış ve geri dönüş görülmemiştir. Diş eti çekilmeleri olan hastalarda çekilmelerin azalması da hasta memnuniyetini artırmıştır.