Valproik asit ve oxcarbazepin tedavisinin silier cisme toksik etkilerinin elektron mikroskobik olarak değerlendirilmesi


TAKE KAPLANOĞLU G., GÖKTAŞ G., AKTAŞ Z., CANSU A., ERDOĞAN D., SEYMEN C. M., ...More

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Turkey, 28 - 31 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: No