Eskişehir Merkezindeki İlköğretim Öğrencilerinin Büyüme Durumlarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Kırel B., Aydın B., Eren M.

Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, no.17, pp.149-157, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.149-157
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

ÖZET Amaç: Eskişehir il merkezindeki ilköğretim çağı çocuklarının büyüme ve beslenme durumlarını belirlemek. Ge reç ve yön temler: On ilköğretim okulunda toplam 2082 öğrencinin (1053 kız, 1029 erkek, yaş aralığı 6-13 yıl) boy ve vücut ağırlığı (VA) ölçülerek cinse özgü Türk çocuklarının persantil (p) büyüme eğrilerini içeren büyüme grafikleri üzerinde işaretlendi. Boya göre VA’ları (BGVA) ve yaşa göre boy yüzdeleri (YGB) hesaplandı. BGVA <%90 olması malnütrisyon, BGVA ≥%120 olması şişmanlık ve boyun <3. p’in olması kısa boyluluk olarak değerlendirildi. Waterlow Sınıflaması’na göre akut, kronik malnütrisyon ve akut kronik malnütrisyon birlikteliği (akut kilo kaybı ve bodurluk) saptandı. Bul gu lar: 380 (%18) öğrencide akut malnütrisyon (BGVA <%90) tespit edildi. 16 (%0.45) öğrencide orta ve ağır derecede malnütrisyon vardı. Malnütrisyon sıklığının 1. sınıftan (%13.6) 5. sınıfa (%27.8) kadar giderek arttığı gözlendi. Waterlow Sınıflaması’na göre 352 (%16.9) öğrencide YGB <%95 idi ve 316 (%14.6) öğrencide akut (zayıf), 274 (%13) öğrencide kronik (bodur) ve 63 (%3) öğrencide akut ve kronik malnütrisyon birlikteliği tespit edildi. 221 (%10.6) öğrenci şişman idi; bunların 43’ünde BGVA ≥%140 idi. 76 (%3.7) öğrenci kısa boylu idi. Boyu 3. p’de ve 3-10. p arasında olan öğrenci sayısı sırasıyla 28 ve 152 idi (toplamın %8.6’sı). Sınıflar arasında bodurluk, kısa boyluluk ve şişmanlık sıklığı ve okullar arasında akut malnütrisyon sıklığı farklı değildi (p>0.05). Kent merkezinde bulunan ve sosyoekonomik düzeyi (SED) iyi aile çocuklarının gittiği okullarda; kenar mahallelerde bulunan SED düşük aile çocuklarının gittiği okullara göre şişmanlık sıklığının yüksek; bodurluk sıklığının ise düşük olduğu saptandı. So nuç: Şehrimizde ilköğretim çağı çocuklarında malnütrisyon, bodurluk ve şişmanlık gibi sorunların sıklığı oldukça yüksek olarak saptanmıştır. Okula girişte öğrencilerin büyüme durumları değerlendirilmeli, önleme ve tedavi programlarının geliştirilmesine öncelik verilmelidir. Anah tar Ke li me ler: Şismanlık; beslenme bozukluğu; çocuk; malnutrisyon