Tip 2 Diyabet Hastalarının Nesnelerin İnterneti Tabanlı İzlemi


Şahin İ.

Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, no.2, pp.97-134, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tip 2 diyabet dünyada olduğu gibi Türkiye’de önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmekte olup insan sağlığını çok farklı şekilde olumsuz etkilemektedir. Tip 2 diyabet hastalığının yönetiminde hastanın doktor tarafından sürekli izlemi ve gerekli uygulamaların yapılması hastada gelişebilecek muhtemel komplikasyonların önüne geçilmesine katkı sağlar. Hastaların sürekli izleminde kullanılabilecek yeni nesil teknolojilerin belki de en önemlilerinden biri Nesnelerin İnterneti olup tip 2 diyabet hastalığının etkili ve etkin bir şekilde yönetilmesinde önemli fırsatlar sunmaktadır. Gerek invazif olarak hastanın vücuduna yerleştirilen cihazlar gerekse de invazif olmayan bir takım teknolojiler bu hastalığın sürekli izleminde hastaların sağlık sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra, hastaya ait vital bulguların sürekli izlemi ve hasta ile ortaklaşa bir şekilde hastalığın nasıl yönetilmesi gerektiğine karar vermek hastada olumlu davranışlar geliştirme ve hastanın hastalığı ile birlikte daha mutlu bir şekilde yaşamayı öğrenmesi gibi sonuçlara da katkı sağlayabilecektir. Bu kapsamda hazırlanan bu çalışmada Nesnelerin İnterneti kavramına ilişkin kavramsal çerçeve sunulduktan sonra bu teknolojilerin sağlık alanında hangi amaçlar ile kullanıldığı, potansiyel uygulamaların ne/neler olduğu aktarılmıştır. Sonrasında ise tip 2 diyabet hastalığı ile ilgili literatüre dayalı bilgiler verilerek tip 2 diyabet hastalığında Nesnelerin İnterneti’nin kullanılabilirliği detaylı olarak değerlendirilmiştir.