Diyabetli Bireyin Mücadelesi: Gözden Kaçan Psikososyal Boyut


MERİÇ M.

Turkiye Klinikleri J PsychiatrNurs-Special Topics, vol.3, no.1, pp.37-41, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)