Otolog Kök Hücre Nakli Öncesi üründe Acinetobacter baumannii Üreyen Multipl Myelom Olgusu


ALBAYRAK M., HARiKA O., PALA öZTüRK ç., ALTAY F. A., YAYAR O., SOYER KOöSEMEHMETOGLU ö., ...More

9.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Turkey, 3 - 05 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: No