Multipl sklerozlu hastalarda sempatik cilt yanıtları


İrkeç C., Nazlıel B., Leventoğlu A.

37.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özetleri, vol.7, pp.235, 2001 (Conference Book)