Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı ve Etkileyen Faktörle


ULAŞ B., UNCU F., ÜNER S.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.15-22, 2013 (Peer-Reviewed Journal)