Multipl Sklerozda kızamık virusuna özgün antikorların insidansı


İrkeç C., Ustaçelebi Ş.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.51-56, 1985 (Peer-Reviewed Journal)