Cytmegalovirus seropositivity among women of reproductive age in Malatya


BULUT Y., TEKEREKOĞLU M. S., Otlu B., DURMAZ B., ÖZEROL İ. H.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.8, no.4, pp.209-211, 2001 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 2001
  • Journal Name: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.209-211
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

Objective: To evaluate cytomegalovirus seropositivity among women of reproductive age in Malatya is aimed. Material and methods: Cytomegalovirus IgM and IgG antibodies were evaluated respectively in 4042 patients who attended to the gynecology outpatient clinic of the Inonu University Hospital between February 1995- February 1999 by micro ELI SA method. 828 patients were pregnant. Results: Of the 4042 serum samples, 70 (1.7%) CMV IgM, 3259 (80,6%) CMV IgG, and 72 (1.8%) CMV IgM+IgG were positive. Of the pregnant women, CMV IgM (0.6%), CMV IgG (78%), and CMV IgM+lgG (10%) were positive. Conclusion: These results demostrated that the rate of infection risk for cytomegalovirus was 19% in women of reproductive age.
Amaç: Malatya'da doğurganlık yaş grubundaki kadınlarda Sitomegalovirus (CMV) setopositifliğinin değerlendirilmesi planlandı. Gereç ve Yöntem: 828'i hamile olan 4042 doğurganlık yaşındaki kadınların serumunda mikro ELISA (Organon) yöntemiyle sitomegalovirus'a özgü IgM ve IgG antikorlarının sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: 4042 örneğin 70'inde (%1.7)' CMV IgM, 3259'unda (%80.6) CMV IgG, ve 72'sindc (%1.8) CMV IgM+IgG pozitif olarak bulundu. Hamilelerin %0.6'sı CMV IgM, %78'i CMV IgG, ve %10'ununda CMV IgM+IgG pozitifliği saptandı. Sonuç: Doğurganlık yaşındaki kadınların %19'unun CMV infeksiyon riski altında olduğu belirlendi.