Pseudotumor Cerebri Syndrome with Isolated Complete Oculomotor Nerve Paralysis Without Papilledema


Creative Commons License

Eruyar E., Banlı O.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , vol.76, no.4, pp.369-372, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Psödotümör serebri sendromu baş ağrısı, papilödem, pulsatil tinnitus ve altıncı kraniyal sinir paralizisi ile seyreder ancak bazı olgular atipik prezentasyon bulguları ile ortaya çıkabilir. Bu hastalarda manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile şüphelenilir ve alternatif tanılar ekarte edildikten sonra ileri incelemelerle bu tanı konulabilir. Atipik bulgularla seyretse bile şüphelenilen olgularda psödotümör serebri sendromu tanısı akılda tutulmalı ve ileri incelemeler yapılmalıdır. Erken tanı ve tedavi gelişecek komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Bu olgu atipik bulgularla seyreden psödotümör serebri sendromu olması nedeni ile dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Psödotümör Cerebri, Okülomotor Sinir Paralizisi, Papilödemsiz