Postpartum bir yıllık dönemdeki kadınlarda üriner inkontinans prevelansı ve etkileyen faktörler


EGE E., AKIN B., ALTUNTUĞ K., BENLİ S., ARIÖZ A.

5. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 19 - 22 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Lokman Hekim University Affiliated: No