İdrar Taşlarının Kimyasal Bileşiminin Kontrastsız Helikal Bilgisayarlı Tomografi ile In Vivo Değerlendirilmesi


KARABACAK O. R., SANDIKÇI F., Saltaş H., DİLLİ A., Zengin K., YALÇINKAYA F., ...More

Endoüroloji Bülteni, vol.15, no.2, pp.38-45, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Amaç: Düşük doz helikal bilgisayarlı tomografi kullanılarak böbrek taşlarının yoğunluğunun ve kimyasal yapısının belirlenmesi. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza; böbrek taşı nedeniyle ekstrakorporeal şok dalga litotripsisi (ESWL) yapılacak veya üriner sistem taş cerrahisi geçirmesi planlanan, böbrek veya üreter taşı olan 79 hasta dahil edildi. Tüm taş yoğunlukları, Hounsfield Ünite olarak düşük doz abdominal kontrastsız helikal bilgisayarlı tomografi incelemesi ile ölçüldü. Bilgisayarlı tomografi incelemesi için 4 dedektörlü Marconi MX 8000 sistemi kullanıldı. Tüm taşların analizlerinde X-Ray difraktometri kullanıldı. Bulgular: Taş tipi 52 hastada tek tip ve 27 hastada mikst taş olarak bulundu. Karışık taşlar içinde en büyük grubu, 17 hasta ile kalsiyum oksalat monohidrat-dihidrat taşları oluşturdu. Ürik asit taşları en düşük, kalsiyum oksalat monohidrat taşları en yüksek yoğunluğa sahip olarak bulundu. Ürik asit ve sistin taşlarının dansite değerleri ile diğer taş çeşitleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Sonuç: Teşhiste kullanılan kontrastsız helikal bilgisayarlı tomografi, taş kompozisyonunun in vivo tayininde de kullanılabilir. Uygun terapötik alternatifler sağlamak için görüntüleme çalışmaları ile taş kompozisyonlarını tanımlamak çok yardımcı olabilir.