Haptik Simülatörde Diş Preparasyon Performansı: Pilot Bir Çalışma


Gülmez D., Özcan A. E., ŞAHİN Z., ÖZER N. E.

27. Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes