Bölüm 12 Tarımda Yapay Zekâ Uygulamaları - I


Kaskati O. T.

in: YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ ÇALIŞMALARI, SİBER GÜVENLİK VE MAHREMİYET, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu,Dr. Mustafa Umut DEMİREZEN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.379-391, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.379-391
  • Editors: Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu,Dr. Mustafa Umut DEMİREZEN, Editor
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Tarımsal üretim ihtiyacı insanlık tarihi ile eş bir seyir sergilemektedir. Öyle ki, tarım araçlarındaki gelişim ve hayvan hastalıklarının bertaraf edilmesinde çağlar boyunca kat edilen aşamalar hep daha kaliteli ve yüksek üretimi hedef almıştır. Demek oluyor ki insan, düşünerek ve doğal şartları aşmaya çalışarak besin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çözümler üretmektedir. Nöronlar devreye girmekte ve çağlar boyu öğrenilen dersler, yeni kuşakların aynı sorun- lar ile karşılaştıklarında sergiledikleri tavrın oluşmasına katkı sağlamaktadır. İş bu açıdan değerlendirildiğinde insan düşünme yöntemlerini öğrenmeye çalışan ve bunlara benzer yapay yönergeler ortaya çıkaran sistemler, tarım ve hayvancılık alanında da kendine yer bulmuştur. Yapay zekâ kavramı bu bölümde, tarım ve hayvancılık alanında son yıllarda hızla gelişen teknolojik gelişmeler, farklı başlıklar altında incelenmiş ve yapay zekâ uygulamaları ile örneklendirilerek açıklanmıştır.