Voice and Swallowing


Creative Commons License

Özgedik D.

in: Audiological Terminology, Handan Turan Dizdar& Arzu Kırbaç, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.238-248, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: İstanbul Tıp Kitabevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.238-248
  • Editors: Handan Turan Dizdar& Arzu Kırbaç, Editor
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

sound for people; It is the main tool of communication, expressing emotions and socializing. Voice and speech function constitute an important part of social life. In order for this function to develop in a healthy way, the auditory system, neurological system and the system that creates sound must work in integrity. Various voice diseases may occur due to misuse and misuse of the voice. Voice problems negatively affect people's communication skills and quality of life. Swallowing is a vital activity that begins in the womb in order to obtain the food necessary for a healthy human life. People swallow approximately 600-2000 times a day, however, swallowing disorders cause serious problems in human life. In this section, frequently used terms related to voice and swallowing are explained.

 insanlar için ses; iletişimin, duygularını ifade edebilmenin, sosyalleşebilmenin başlıca aracıdır. Ses ve konuşma fonksiyonu sosyal yaşamının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu fonksiyonun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için işitme sisteminin, nörolojik sistemin ve sesin oluşmasını sağlayan sistemin bir bütünlük içinde çalışması gerekmektedir. Sesin, yanlış ve kötü kullanımına bağlı, çeşitli ses hastalıkları oluşabilir. Ses problemleri kişilerin iletişim becerilerini ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Yutma ise insan yaşamının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde gerekli olan gıdayı alabilmesi için anne karnında başlayan hayati bir faaliyettir. İnsanlar günde yaklaşık 600-2000 kez yutkunur, bununla birlikte yutma bozuklukları insan yaşamında ciddi problemlere yol açmaktadır. Bu bölümde ses ve yutma ile ilgili sıklıkla kullanılan terimler açıklanmıştır