Alzheimer hastalığı ve normal yaşlanmada sitokinlerin kognisyon elektrofizyolojisine etkileri


İrkeç C., Özon Ö.

39,Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, vol.9, pp.433, 2003 (Conference Book)