Fizyolojik Pes Planus Görülen Çocuklarda Alt Ekstremite Biyomekaniksel Özellikleri ile Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi ile Arasındaki İlişkinin İncelenmesi – Pilot Çalışma


Creative Commons License

Bek N.

Journal of Duzce University Health Sciences Institute, vol.11, no.2, pp.176-182, 2021 (Peer-Reviewed Journal)