Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Lipid Peroksidasyonu Ve Oksidasyona Direncin İncelenmesi


BAKIR F., PAŞAOĞLU H., YÜCEL D., ÖĞÜŞ E., YAZICI A. E.

Turkish Journal Of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, vol.26, no.1, pp.28-34, 2000 (Peer-Reviewed Journal)