Çok boyutlu sağlık kontrol odağı ölçeği b formu Türkçe geçerlik ve güvenirliği


GÜZEL A., TURAN S., ÜNER S.

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, vol.20, no.1, pp.37-55, 2022 (Peer-Reviewed Journal)