Başkent Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi


Akgün Çıtak E., Budak E., Türker E.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.68-73, 2010 (Peer-Reviewed Journal)