Behçet ve nöro-Behçetli hastalarda BDNF düzeyleri ve tedavi ile etkileşimi


İrkeç C., Kuz T., Fidan I.

47.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Metinleri Kitabı, vol.17, pp.73, 2011 (Conference Book)