Kemik İliğine Metastaz İle Tanı Alan Rabdomyosarkoma Olgu Sunumu


YALÇIN G. Ş., ÇAYDERE M., ASTARCI H. M., GEZER E., ÜNVERDİ H., HÜCÜMENOĞLU S.

23. Ulusal Patoloji Kongresi, 6-10 Kasım 2013, İzmir, Turkey, 6 - 10 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes