Anterior Servikal Kafes ve Plak Uygulama Teknikleri


Gülensoy B.

Türk Nöroşirürji Dergsi, vol.32, no.3, pp.404-408, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Türk Nöroşirürji Dergsi
  • Page Numbers: pp.404-408
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

1950’li yılların ortalarında anterior servikal diskektomi ve füzyonun Cloward ve Smith-Robinson tarafından tanıtılması, cerrahların bunları servikal omurgayı tutan değişik hastalık süreçlerinin tedavisinde ve açılımında etkin teknikler olarak kullanmasını sağlamıştır. Zamanla omurga cerrahları bu anterior yaklaşımların üstünlüğünü kavramaya başlamışlardır. Ancak, stabiliteyi interbody füzyonla sağlamak her zaman güvenli değildir. Greftler sıklıkla çökerler ve ekstrüde olurlar. Sonuçta kaynamama ve kifotik açılanma olur. Bu çeşit oluşumların görülme sıklığı ameliyat düzeyi arttığında artmakta, ayrıca allograft kullanıldığında artmaktadır. Servikal omurganın anterior yaklaşımla dekompresyonu ve stabilizasyonu için öncülük yapan çabalara ragmen, servikal omurganın posterior dekompresyonu tercih edilen yaklaşım olarak kaldı. Ancak anterior yaklaşım genellikle füzyona izin verirken posterior yaklaşımın vermediğinin farkında olunmalıdır.