Evaluation of serum zinc levels in patients with verru


ERCAN H., POLAT M., TAMER E., Yalcin B., ÖZTAŞ P., ÇALIŞKAN D., ...More

Yeni Tıp Dergisi, vol.25, no.2, pp.89-92, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Yeni Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.89-92
  • Lokman Hekim University Affiliated: No

Abstract

In this study, the aim was to highlight the relation between verru and zinc by evaluating the serum zinc levels of patients with verru. The study was designed as a prospective controlled study. 75 patients diagnosed with verru and 38 healty subjects were included. Data were analysed using chisquare, Mann-Whitney, T-test, Levene Test. P<0.05 was considered to be statistically significant. Serum zinc levels of the patient group was 723.8 &#956;gr/L, and the control group&#8217;s was 835.87 &#956;gr/L. Serum zinc levels of the patient group was found to be statistically significantly lower than the control group&#8217;s. No significant difference was detected in the number of verru and the duration of the disease of the patients with low and normal zinc levels. The relation between the number of verru and the duration of the disease was not statistically significant. Serum zinc levels did not differ due to age and gender in both groups. It is well known that cellular immunity plays the major role in the host defense against HPV. Zinc is essential for all of the organisms and bears important roles in the immune system. It was observed that the changes in the immune system was reversed by zinc replacement. There are problems like the treatments of the verru are ineffective and many of them are destructive, and the recurrence is high. Oral zinc sulphate is easily available, cheap and easily applied treatment, so it might be a safe treatment option.
Bu çalışmada verrülü hastaların serum çinko düzeylerini araştırarak verrü ile serum çinko düzeyi arasındaki ilişkiyi göstermek istedik. Çalışmamız prospektif kontrollü yönteme uygun olarak planlandı. Çalışmaya verrü tanısı konulan 75 hasta ile, 38 sağlıklı kontrol dahil edildi. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde ki-kare, Mann-Whitney, t-test, Levene testleri kullanıldı. P<0.05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hasta grubunun serum çinko düzeyleri ortalama 723,8 µgr/L, kontrol grubununki ise ortalama 835,87 µgr/L olarak saptandı. Hasta grubunun serum çinko düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Hasta grubunda serum çinko düzeyi düşük ve normal olanların verrü sayılarının ve hastalık sürelerinin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Verrü sayısı ve hastalık süresine ilişkin istatistiksel karşılaştırma da anlamlı bulunmadı. Hasta ve kontrol gruplarında yaşa ve cinsiyete göre serum çinko düzeyleri belirgin farklılık göstermiyordu. HPV?lere karşı konak savunmasında hücresel immünitenin esas rolü oynadığı bilinmektedir. Çinko bütün organizma-lar için esansiyel bir element olup, immün sistemde önemli roller üstlenmektedir. Çinko eksikliğinde ortaya çıkan immün sistemdeki değişikliklerin çinko replasmanı ile geri döndüğü gözlenmiştir. Verrülere yönelik tedavi yöntemlerinin etkin olmaması, birçoğunun destrüktif olması ve rekürrens oranının yüksek olması sık karşılaşılan sorunlardır. Oral çinkosülfat ulaşılabilir, ekonomik, kolay uygulanabilir bir tedavidir. Bu nedenle verrülerde güvenli bir tedavi alternatifi olabilir.