COMPARISON OF PHYSICAL CHARACTERISTICS OF TURKEY and AZERBAIJAN MILITARY ACADEMY OF STUDENTS AND PHYSICAL PERFORMANCE MEASUREMENTS


Cerit M., Çakıroğlu T.

TURAN Center for Strategic Researches, vol.11, no.44, pp.67-72, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 44
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: TURAN Center for Strategic Researches
  • Page Numbers: pp.67-72
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

This study was made for compared and investigate to physical characteristics and physical performances of the cadets of Turkish and Azarbaijan Land Forces academy. With that aim, 400 Cadets between 17-20 years of age participated in this study. The purpose of this study was to determine physical characteristics (height and body weight) and the physical performances (pull-ups, push-ups, sit-ups, 2400m run) of the cadets. At conclusion, the Turkish cadets were found better than Azarbaijan in a few parameters. Height, body weight, push-ups, sit-ups, 2400m run values was better in Turkish cadets, pull-ups values was almost same in Turkish and Azarbaijan cadets. Although the Turkish and Azarbaijan cadets were the same age, the reason of the Turkish cadets higher values concerning to economics, politics, genetics, environmental factors and the applications of approach to the departments of physical education of the Turkish Land Forces academy.

Araştırma Türkiye ve Azerbaycan Kara Harp Okulu öğrencilerinin fiziksel özellikleri ve fiziksel performans ölçüm değerlerinin karşılaştırılıp incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, yaş ortalamaları 17-20 yıl olan 400 erkek öğrenci araştırmaya tabi tutulmuştur. Yapılan bu araştırmada öğrencilerin fiziksel özellikleri (boy, vücut ağırlığı) ve fiziksel performans ölçümleri (barfiks, şınav, mekik, 2400m) saptanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Türk öğrencilerin birçok parametrede Azeri öğrencilere oranla daha üstün oldukları bulunmuştur. Boy, kilo, şınav, mekik ve 2400m koşu, ölçüm değerlerinin Türk öğrencilerde daha iyi olduğu, barfiks ölçüm değerinin ise her iki grupta da hemen hemen aynı olduğu saptanmıştır. Her iki ülke öğrencilerinin benzer yaş ortalamalarına sahip olmalarına rağmen Türk öğrencilerinin birçok parametrede daha üstün çıkmasının sebepleri, ekonomik, politik ve çevresel faktörler ile beraber genetik özelliklerden ve Türk öğrencilerin bedeni yeterlilik yönünden daha iyi eğitim almalarından kaynaklandığı sanılmaktadır.