Fizik öğretmen adaylarının elektrik konusundaki metaforları ve metaforik algıları


Creative Commons License

Kurt H. S.

Other, pp.1-202, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.1-202

Abstract

Bu çalışma, fizik eğitiminde kullanılan metaforların teorik çerçevesi hakkında derinlemesine bilgi sunmayı amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada, fizik eğitiminde kullanılan metaforların neler olduğuna ve işlevlerine, sınıflarına, eğitimsel yönüne, analoji ve modeller arasındaki farklara ve benzerliklere yer verilmiştir. Uygulama konusu olarak, elektrik konusu belirlenmiştir. Elektrik konusunda bulunan bazı metaforların, fizik öğretmenleri adaylarındaki algıları araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ankara’daki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, 3. sınıf n=10 gönüllü fizik öğretmen adayları oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına, birinci aşamada, 14 sorudan oluşan, açık uçlu metafor testi sunulmuştur. Bu teste, görsel ögeler ve çizimler, kelime temsillerinden görsel ögelere geçişler oluşturan metaforlar bulunmaktadır. İkinci aşama mülakattan meydana gelmiştir. Bu aşamaya, birinci aşamadan en yüksek puan alan (n=4) fizik Öğretmen adayları gönüllü olarak davet edilmiştir. Verilerin analizleri neticesinde, metaforların, öğretmen adaylarında algıları incelenmiş, aynı zamanda metaforların fizik eğitiminde rolleri üzerinde yapılan araştırmaları ile oluşan farklar ve benzerlikler tartışılmıştır. Sonuç olarak, metaforların soyut kavramları somutlaştırmada başarılı öğrenme araçları olduğu ancak bazı durumlarda ise öğrenme güçlüğü olarak karşımıza çıktığı görülmüştür.