An investigation of the problems of an intensive care nurse in the COVID-19 pandemic with NANDA diagnoses, NIC interventions and NOC outputs


Odacı N., Kalanlar B.

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.26, no.2, pp.74-82, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.74-82
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the study was determination of the problems experienced by an intensive care nurse who worked actively in the COVID-19 intensive care unit for nine months and was infected with COVID-19 twice during the process, in the pre-illness, at the time of illness and after recovery, within the scope of International Nursing Diagnoses (NANDA), Nursing Interventions (NIC) and Nursing Outcomes (NOC). It was observed that the nurse had problems in the areas of self-health improvement, coping/stress tolerance, activity/rest, safety/protection and role relationships.

Bu çalışma dokuz ay boyunca COVİD-19 yoğun bakımında aktif olarak görev yapan ve süreç boyunca iki kez COVİD-19 ile enfekte olan bir yoğun bakım hemşirenin hastalık öncesi, hastalık anında ve iyileşme sonrası süreçlerde yaşadıkları sorunların Uluslararası Hemşirelik Tanıları (NANDA), Hemşirelik Girişimleri (NIC) ve Hemşirelik Çıktıları (NOC) kapsamında incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Hemşirenin kendine yönelik sağlığının geliştirilmesi, başetme/stres toleransı, aktivite/dinlenme, güvenlik/korunma ve rol ilişkileri alanlarında sorunlar yaşadığı görülmüştür.