İyatrojenik intravasküler yabancı cisimlerin perkütan girişimle çıkartılması İki olgunun sunumu


ERGUN O., birgi e., güneş tatar i., durmaz h. a., ÖZÇINAR E., HEKİMOĞLU B.

Damar Cerrahi Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)