FLOROKİNOLONLARIN HPLC-DAD İLE ANALİZİ İÇİN YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ


Dinçel A., Gök Topak E. D., Onur F.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.28-31, 2023 (Scopus)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.28-31
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı nesil florokinolonlardan; siprofloksasin, levofloksasin, enrofloksasin ve moksifloksasinin ayrılması ve eş zamanlı analizine olanak sağlayan yeni, kolay, hızlı ve hassas bir HPLC-DAD yöntemi geliştirmektir.
Gereç ve Yöntem: Literatürlerde, etken maddede florokinolonların tek başına veya ikili karışımlarının ayrılmaları, analizi ve miktar tayinleri ile ilgili çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu çalışmada siprofloksasin, levofloksasin, enrofloksasin ve moksifloksasin için en etkili ayırımı sağlayacak yeni bir HPLC-DAD yönteminin oluşturulması hedeflenmiştir. Farklı asidik ve bazik hareketli fazlar, tampon çözeltiler ve ayırım tipleri denenmiştir. En etkili ve seçici yöntemin XTerra, C18 (100 x 4.6 mm, tanecik boyutu 3.5 µm) analitik kolon ve metanol:borat tamponu (pH=9.1, 100 mM) içeren hareketli faz ile gradient elüsyonla 0.6 ml/dak akış hızında gerçekleştirilmiştir. Genel olarak florokinolonların kromatografik tekniklerle analizinde floresan dedektör kullanıldığı gözlenmiştir. Yaptığımız çalışmada ise ayırım 280 nm'de DAD dedektörü kullanılarak başarılmış ve siprofloksasin, levofloksasin, enrofloksasin ve moksifloksasinin eş zamanlı tayinleri gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon eğrileri çalışılan florokinolonların herbiri için 0.5-10 µg/ml konsantrasyon aralığında doğrusaldır. Geliştirilen yöntem için validasyon çalışmaları da yapılmıştır.
Sonuç ve Tartışma: Siprofloksasin, levofloksasin, enrofloksasin ve moksifloksasinin eş zamanlı tayinine izin veren basit, hızlı, hassas ve valide bir HPLC-DAD yöntemi geliştirilmiştir.