Kombine Karotid Endarterektomi ve Koroner Baypas Sonuçlarımız


gürkahraman s., yılmazkaya b., YÖNDEM Ö. Z., yükselen m. a., akkoç ö., şahin h. s., ...More

XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Mayıs 2009 Bodrum/Muğla, Turkey, 15 - 19 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes