Genital Kanser Tanı SürecindeVaroluşsal Kaygı


HALLAÇ S., ÖZ F.

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):595-610, vol.3, no.4, pp.595-610, 2011 (Peer-Reviewed Journal)