Açık ve örtük belleğin demans evrelerine göre değişimi


İrkeç C., Karakaş S.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, vol.9, pp.215, 2003 (Conference Book)