Sağlık Personeli Hasta İlişkisine Kadın Açısından Bakış Doğum Deneyimi


ŞENTÜRK ERENEL A., AKKUZU G.

Türkiye klinikleri Tıp Etiği Dergisi, 1999 (Peer-Reviewed Journal)