Multipl sklerozda kognitif fonksiyon elektrofizyolojisi ve immünolojisi


İrkeç C., Nazlıel B.

39.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Özet Kitabı, vol.9, pp.452, 2003 (Conference Book)