Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Radyasyon Güvenliği Hakkındaki Deneyimleri: Nitel Çalışma


SAVAŞ H., AY B., AKARSU K., YILDIZ EMRE N., PAZAR B.

4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi., Turkey, 13 - 16 January 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Lokman Hekim University Affiliated: Yes