Behçet hastalığının ilk belirtisi olarak venöz tromboz olgusu


İrkeç C., Karakuş A.

47.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Metinleri Kitabı, vol.17, pp.73, 2011 (Conference Book)